Vlhnutie stien, vznik plesní

Čo sa deje medzi polystyrénom a murom?

Obvodová konštrukcia je zvonka ochladzovaná mínusovými teplotami a zvnútra vyhrievaná na "izbovú" teplotu. Výrobcovia stavebných materiálov vás v reklame presviedčajú, že ich murivo už nemusíte zatepľovať. Nehovoria ale, že vlastnosti a tepelný odpor, ktoré uvádzajú sa dajú dosiahnuť iba v konštrukcii suchej pri 0% vlhkosti a tá je iba v laboratóriu. Vlhkosť v stavebnej konštrukcii teda znižuje jej tepelný odpor.

Ako teda môže vzniknúť vlhkosť v obvodovej konštrukcií aj napriek tomu že je stavba zateplená?

Obvodová konštrukcia oddeľuje dve prostredia (vnútorné a vonkajšie) s rôznymi teplotami a vlhkosťami vzduchu. Rozdielne množstvá vlhkosti vnútorného a vonkajšieho vzduchu sa snažia vyrovnať. Vzniknuté vodné pary prechádzajú pórmi stavebného materiálu. Smer toku vodnej pary je vždy z prostredia s vyššou teplotou do prostredia s nižšou (v zime je to z interiéru do exteriéru). Prechádzajúce vodné pary vplyvom nízkej teploty vo vnútri konštrukcie, resp. pri vonkajšom povrchu kondenzujú! Uvedená vlhkosť okrem iného zhoršuje tepelno-izolačné vlastnosti jednotlivých častí konštrukcie.
Obvodové steny je nutné navrhovať tak, aby na ich vnútorných povrchoch nevznikli podmienky na vznik plesní. Kritickými miestami sú hlavne rohy a kúty miestností, balkónové dosky, ako i detail osadenia okenných konštrukcií.

Ako teda kvalitne postaviť dom a nebyť odborníkom?

Prvý krok – výber vhodného stavebného materiálu
Druhý krok – kvalitné zateplenie domu

Naša ponuka má obidva kroky v jednom

V názornom príklade si môžeme ukázať ako vzniká vlhkosť v stene

Nevhodné riešenie

Na obrázku sa rosný bod (vlhnutie) nachádza v stene. Vplyvom nezateplenia muriva dochádza v zime k jeho ochladzovaniu. Vodná para prechádzajúca z interiéru von sa v murive ochladí, čím sa zvýši vlhkosť v murive. Ak dôjde k bodu nasýtenia, para skondenzuje na vodu. Tento zdroj vlhkosti sa prejavuje najmä v horných častiach stavby – v kútoch, na miestach nadokenných prekladov, na stene za nábytkom a podobne. Dochádza k veľkým únikom tepla. Vlhkosť sa môže odpariť von z muriva ale náklady na vykurovanie sú vysoké.

Nesprávne riešenie

Odstrániť pokles teploty v murive a rosný bod sa dá dosiahnuť zateplením stavby z vonkajšej strany. Ale pri zateplení malou hrúbkou vznikne v stene tzv. "rosný bod". Odpareniu vlhkosti smerom von bráni zateplenie. Preto sa vlhkosť tlačí tam kde jej nič nestojí v ceste - smerom do vnútra. Vtedy vznikajú problémy s vlhnutím stien a plesňami. Preto ak ľudia vidia vlhkú stenu tvrdia, že steny majú dýchať aby sa vlhkosť mohla odpariť. Vznik plesní je spôsobený zároveň nízkou teplotou steny. Steny majú nízku vnútornú teplotu, sú teda chladné.

Správne riešenie

Správne navrhnutie konštrukcie steny spôsobí, že murivo sa z vnútornej strany prehrieva. Tým, že murivo je teplé dochádza k vysušovaniu vlhkosti. Teplota steny (betónového jadra) je v celej hrúbke rovnaká, okolo 19°C. V stene nedochádza k poklesu teploty. Stena je rovnomerne zateplená a hrúbka izolácie je aj nad okennými prekladmi a obvodovým vencom rovnaká. Hrúbka muriva je menšia a preto môžeme použiť väčšiu izolačnú vrstvu. Týmto nevzniká kondenzácia pary v murive a ani vznik plesni. Odstráni sa tým problém tvorby vlhkých máp s opadajúcou omietkou.

^ Hore

Poradňa

Čo ste nenašli na našej stránke?
Váš názor nás zaujíma!
Chcete vedieť viac?
Mate záujem?
Môžete sa prísť pozrieť na najbližšiu realizáciu stavby.

Vaše meno: *
Telefón: *
E-mail: *
Vaša otázka: *
Kotrolná otázka:
Koľko je 7 + 7? *

* takto označené polia sú povinné

Kontaktujte nás

VELOX Východ
Štefánikova 62
071 01 Michalovce
E-mail: info@veloxvychod.sk