Cenník katalógových domov

Cenník kompletných stavebníc katalógových domov

Zdarma Vám vypracujeme cenovú ponuku na systém VELOX aj z projektu, ktorý ste si nekúpili u nás.


Typ domu Cena stavebnice
v €
Betón
v m³
Typový projekt
v €
Orientačná cena domu
na klúč v €
ARIS 11,444 29 826 86,304
MINERVA 2 11,838 30 826 86,304
IRIDA 13,191 36 826 99,250
ŠIPKA 13,917 29 826 84,017
IRIS dvojgaráž 13,925 40 826 125,141
VENUS etapa 1 14,490 35 826 77,674
VENUS etapa 1+2 18,494 54 826 125,141
MINI 14,909 37 826 77,674
ARTEMIS so stropom 15,469 38 826 76,379
ARTEMIS bez stropu 14,494 27 826 59,981
URAN 16,178 39 826 90,619
MINERVA 1 16,718 41 826 112,195
ZEUS 17,241 37 784 85,355
ATLAS 18,373 50 826 120,826
ANDROMEDA 18,485 48 826 127,298
MONO so stropom 16,361 49 826 116,079
MONO bez stropu 14,228 42 784 103,133
IRIS so stropom 17,448 43 826 99,811
IRIS bez stropu 13,191 35 826 90,188
VERONIKA 17,237 45 826 99,250
MERKUR 17,672 44 826 97,351
TRITON 18,071 46 826 107,448
DIANA 18,079 46 826 107,448
HESTIA 18,324 48 826 107,880
CHARIS 18,303 46 826 127,298
GAIA 18,888 49 826 127,298
APOLON 19,730 54 826 122,983
KRONOS 19,830 54 826 127,298
HEBE 19,971 55 826 125,141
HÉRA 19,971 55 826 133,771
KATARNA 20,975 59 909 135,929
LUCIA 20,809 59 909 135,929
ATHENA 20,917 55 826 159,662
HERMES 20,988 57 909 151,032
SONATA 21,095 56 909 185,554
JUPITER 21,108 57 909 155,347
MEDIUM 21,382 60 909 146,717
REA 21,477 61 909 151,032
FORTUNA 22,398 62 909 168,293
PRIMA 22,054 58 909 155,347
NIKE 22,253 63 909 176,923
BLUES 23,718 65 909 151,032
AFRODITA bez pivnice 22,033 63 909 176,923
AFRODITA s pivnicou 25,888 79 909 189,869
AFRODITA variant 1 24,340 69 909 198,499
AFRODITA variant 2 25,324 74 909 211,445
SOLAR 24,892 71 909 163,978
FORTUNA dvojgaráž 25,432 75 909 215,760
ARGUS 19,913 55 826 148,874
POSEIDON 14,519 39 826 118,668

U nových domov z našej ponuky s označením Vila PINE, ABIES, LIME, SPRUCE, MAPLE, SHERRY, ALDER, ABELE bude cena stavebnice systému VELOX záujemcovi o konkrétny dom oznámená po osobnom jednaní a spresnení požadovaných úprav.

Ceny sú bez DPH

Tento cenník by mal byť pre Vás pomocníkom pri zisťovaní nákladov Vašej pripravovanej stavby systémom VELOX. V tomto cenníku nájdete ceny za prípravu projektovej dokumentácie na vybraný typ domu a cenu za dodávku stavebnice systému VELOX. Ďalej je tu uvedené množstvo betónu potrebné k zabetónovaniu systému VELOX. Betón sa vždy zaisťuje v mieste realizácie stavby, preto nie je možné uviesť jednotnú cenu za betón. Tá sa líši podľa miesta odberu.

Na druhej strane sme si vedomí toho, že pre väčšinu zákazníkov je veľmi dôležitá práve celková cena stavby. Pre výslednú cenu stavby je dôležitá aj Vaša predstava o použitých materiáloch pre výstavbu Vášho domu, kde sú medzi niektorými stavebnými materiálmi veľké cenové rozdiely, ktoré môžu stavbu zlacnieť ale aj zdražiť. Preto už vo fáze výberu domu je vhodné zbierať informácie o materiáloch, ktoré budete chcieť použiť na stavbu Vášho domu od typu okien, druhu strešnej krytiny, obkladov, druhu a kvality podlahových krytín, vybavení kúpeľne až po zámkovu dlažbu a oplotenie.

Orientačnú cenu hrubej stavby domu ( základová doska, nosné murivo, priečkové murivo, stropy, strecha, práca) si môžete vypočítať ak zastavanú plochu vynásobite od 360,-€/m² pri jednopodlažnom dome typ bungalov a od 580,-€/m² pri dome s poschodím.

Orientačnú cenu stavby domu na kľúč si môžete vypočítať ak zastavanú plochu vynásobite od 650,-€/m² pri jednopodlažnom dome typ bungalov a od 990,-€/m² pri dome s poschodím. Ceny sú bez DPH.

S našou firmou je možné stavať rodinné domy niekoľkými spôsobmi. Záujemcovi môžeme dodať stavebnicu jeho domu k výstavbe svojpomocne, zaistíme zaučenie a dohľad pri výstavbe pod dohľadom nášho šefmontéra alebo sami prevedieme montáž hrubej stavby systémom VELOX vlastnou montážnou čatou. Obidva tieto spôsoby je možné realizovať aj ako subdodávku pre Vašu stavebnú firmu, ktorá bude Váš dom stavať na kľuč.

Firma VELOX Východ realizuje dodávky a montáž stavebného systému VELOX vyškolenými pracovníkmi firmy. Cena stavebnice neobsahuje cenu za dopravu z Hranice v ČR na miesto stavby a cenu betónu. Neobsahuje tiež cenu montáže, ktorá sa líši v závislosti od typu zvoleného rodinného domu v rozmedzí od 2 486,-€ ( ARTEMIS bez stropu) do 7 286,-€ ( AFRODITA s pivnicou ) bez DPH.

Dodávka stavebného systému VELOX obsahuje:

  • Obvodové steny hrúbky 34 cm s mimoriadnymi tepelnoizolačnými vlastnosťami, kde súčiniteľ prestupu tepla U=0,256W/m²K značne prekračuje nielen požadované ale aj doporučované hodnoty podľa normy ČSN 730540, Tepelná ochrana budov
  • Vnútorné nosné steny hrúbky 22 cm
  • Stenové nosníky a oceľové dištančné spony
  • Stropné nosné konštrukcie hr. 170+50 zhotovené na mieru (pri dome s obytným podkrovím) vrátane trigónov na výstuž stropu
  • Teleskopické podpery na vytvorenie stropu (pri našej realizácii)
  • Balkón - debnenie vrátane trigónov na výstuž so zateplením monolitickej dosky ak je v projekte
  • Preklady vytvorené z VELOXu nad okná a dvere vrátane výstuže
  • Stavebný dohľad technikmi firmy VELOX Východ po dobu montáže stavebného systému VELOX

Typový projekt

Tento cenovo výhodný projekt je určený zákazníkom, ktorí nepožadujú žiadne stavebné úpravy projektu, ich pozemok sa nachádza na rovine a uvažujú vykurovanie na plyn. Súčasťou projektu sú stavebné výkresy a technická správa. Ďalej projekt obsahuje výkresy inštalácie vody, kanalizácie, kúrenia na plyn a elektro vrátane technických správ a špecifikácie materiálov s vyvedením prípojok inžinierskych sieti 1 m pred rodinný dom, situáciu stavby so zakreslením napojenia na inžinierske siete v mieste stavby a sprievodnú správu pre daného stavebníka. Zákazník obdrží projektovú dokumentáciu v 6-tich vyhotoveniach. Typový projekt slúži pre vydanie stavebného povolenia a pre vlastnú realizáciu stavby. Projekt neobsahuje správu požiarneho zabezpečenia.

Typový projekt s úpravami

Tento projekt je určený zákazníkom, ktorí si zvolia typový rodinný dom z našej ponuky, ale požadujú individuálne úpravy typového projektu – zrkadlové otočenie domu, zväčšenie pôdorysu alebo naopak zmenšenie, vynechanie alebo posunutie stien, zmeny v rozmeroch a tvare okien, zmenu topného média alebo ostatných inštalácii. Projekt ďalej obsahuje osadenie do terénu aj s prepracovaním základov podľa miestnych podmienok, dokumentáciu všetkých upravených inštalácii vrátane ich napojenia na jestvujúce inžinierske siete na pozemku aj správu požiarneho zabezpečenia. Projekt s úpravami služi pre vydanie stavebného povolenia aj pre vlastnú realizáciu stavby.

^ Hore

Poradňa

Čo ste nenašli na našej stránke?
Váš názor nás zaujíma!
Chcete vedieť viac?
Mate záujem?
Môžete sa prísť pozrieť na najbližšiu realizáciu stavby.

Vaše meno: *
Telefón: *
E-mail: *
Vaša otázka: *
Kotrolná otázka:
Koľko je 3 + 4? *

* takto označené polia sú povinné

Kontaktujte nás

VELOX Východ
Štefánikova 62
071 01 Michalovce
E-mail: info@veloxvychod.sk