Rady a informácie

Ako rýchlo postavíte hrubú stavbu?

Marek F., Detva 26.6.2010

Mám problém, pre nepriaznivé počasie meškám s hrubou stavbou. Mal som v pláne postaviť hrubú stavbu v máji, je koniec júna a ja som ešte ani nezačal kopať základy. Za akú dobu viete postaviť hrubú stavbu – základy, VELOX, strecha + komín, poprípade aké okná mi odporúčate a či mi viete ich dodať a založiť?

V prvom rade by bolo dobré aby ste nám zaslali projektovú dokumentáciu, aby sme vedeli o akú stavbu sa jedná. Z praxe Vám viem povedať, že realizácia základov trvá + 5dní bez ohľadu nato či sa jedná o klasické základy či základy pre nízkoenergetické alebo pasívne domy. Hrubú stavbu z Veloxu, ak sa jedná o bungalov postavíme + 5 až 8 dní, a dvojpodlažnú stavbu s dekou + 7 až 11 dní. Strecha ak sa jedná o klasickú sedlovú, pultovú, valbovú ..., krov s pokládkou krytiny do 7 dní, ak sa jedná o plochú strechu 5 až 6dní. Samozrejme všetko závisí od počasia, no ak by nám počasie dovoľovalo hrubú stavbu máte od nás zhruba za 30 dní s prestávkou na vytvrdnutie betónu. Čo sa týka komína, realizujeme ho spolu z výstavbou Veloxu. Okná by som Vám odporúčal trojsklo, minimálne 6-komorové, pri výbere vám poradíme a samotný výber už necháme na Vás.

Ako betonovať VELOX

Juraj Ž. Smižany, 11.6. 2010

Chcem si postaviť dom svojpomocne, ako sa zalieva Velox, a či si to môžem zaliať ručne pomocou miešačky.

Neodporúčame ručne pomocou miešačky, je to dosť komplikované dosť prácna záležitosť. Odporúčame použiť betón z betonárky B20/16 a na zalievanie betón pumpu tzv.(putzmajster). Pri bungalove sa zalieva na 2krát, prvý krát 0,75m od základovej dosky aby sa stavba ukotvila a druhý krát zvyšok steny. Ak sa jedná o dvojpodlažnú stavbu prvý krát podobne ako bungalov, druhý krát spolu s dekou, tretí krát 0,75m od deky aby sa to ukotvilo a štvrtý krát zvyšok steny.

Preklady a obvodový veniec

Peter M., Prešov, 12.5. 2010

Uvažujem nad stavbou z Veloxu, ale nie je mi jasné ako sa realizujú preklady nad okná a obvodový veniec.

Je to veľmi jednoduché. Pri stavbe z VELOXU nepotrebujete samostatne osadzovať preklady ako pri murovaných stavbách. Z dosák určených na ostenie otvoru sa urobí rám okna. Nad okno alebo dvere sa pri montáži steny potom uloží výstuž, ktorá je z roxoru. Zaliatím steny z betónu sa tak vytvorí jednoliata plocha vrátane prekladov. Podobne sa postupuje aj pri obvodovom venci. Po obvode stavby sa uložia iba dva prúty z roxoru, ktoré sa pri betónovaní stavby zalejú. Nepotrebujete tak samostatne realizovať obvodový veniec ako pri murovaných stavbách tým, že ho musíte šalovať, vkladať tam tepelnú izoláciu, viazať armatúru a nakoniec betónovať. Pri VELOXE je veľká výhoda to, že tepelná izolácia ma v každom mieste steny, vrátane prekladov a vencov rovnakú hrúbku.

Vnútorné rozvody

Juraj Danko, Košice, 26.4. 2010

Ako sa v rodinnom dome postavenom zo stavebného systému VELOX realizujú vnútorné rozvody (elektrina a voda)? Dajú sa tieto rozvody zabudovať do steny, tzn. ako pri stavbe z tehál sa elektrické káble apod. zasekávajú? Kam sa tieto rozvody teda umiestňujú?

Elektro - rozvody sa frézujú do dosák VELOX. Kanalizáciu je možné spraviť pred betonážou, vytvorením šachty, do ktorej sa umiestni ako kanalizačné trubky, tak aj rozvody vody a vykurovania. Na vedenie všetkých sietí je nutné myslieť pred montážou a betonážou stien a stropov.

Cena

Marta S., Banská Bystrica, 12.4. 2010

Aká je cena VELOXu oproti iným murovacím materiálom?

Pri cenovom porovnaní stavebných materiálov veľmi záleží na parametroch jednotlivých stavieb. Preto bude najlepším riešením, ak si svoj projekt domu necháte naceniť od jednotlivých dodávateľov a týmto spôsobom získate cenové porovnanie konkrétnej stavby. Pri ponukách porovnávajte či cena obsahuje len tehly na palete a či zahŕňa aj obvodový veniec, preklady nad otvory, stropné a balkónové dosky, malty a lepidlá, potrebnú nosnú výstuž, zateplenie stavby a či je firma schopná riešiť a odstrániť tepelné mosty.

Vlhkosť

Marián K, Leopoldov, 3.4. 2010

Firmy dodávajúce iné stavebné materiály nás od VELOXu odrádzajú zo slovami „Stavba vám nebude dýchať a bude náchylnejšia na plesne." Prosím, aký je váš názor a ako u VELOXu predísť vlhkosti už pri návrhu stavby? Vopred ďakujem za radu.

Neviem si predstaviť ako je možne cez stenu dýchať. Ide skôr mylný názor, že stena by mala byť schopná zbaviť sa vlhkosti.Pri nízkych vonkajších teplotách dochádza v murovaných stenách nezateplených, ale aj v zateplených ku kondenzácii vody, k vzniku rosného bodu. V zateplenej stene s nedostatočnou hrúbkou tepelnej izolácie dochádza ku kondenzácii s ešte väčšou intenzitou, pretože stena nie je schopná zbaviť sa vlhkosti, čomu bráni polystyrén. Vtedy vznikajú problémy s vlhnutím stien, s plesňami a ľudia si to vysvetľujú, že steny majú dýchať. Pri stenách z VELOXU je rosný bod je v oblasti izolácie, kde nedochádza ku kondenzácii vlhkosti, teplota v celej hrúbke steny je rovnaká a nedochádza k poklesu teploty. Hlavne nedajte na rady majstrov "Stena musí dýchať", "5-ka stačí". Drvivá väčšina nemá ani šajnu o fyzikálnych vlastnostiach materiálov. Čím viac stavba dýcha tým viac vás stoji vykurovanie.

Tepelný odpor

Miloš K., Nitra, 1.4. 2010

Aký je tepelný odpor steny z VELOXu v porovnaní s tehlovým murivom?

Tepelný odpor muriva z tehál je v závislosti na hrúbke muriva. Ak zoberieme tehlové murivo s najlepšími tepelno-izolačnými vlastnosťami o hrúbke 440mm jeho tepelný odpor je výrobcom udávaný R=4,29(m²K/W), pri 0% vlhkosti muriva, za podmienok použitia tepelnoizolačnej malty a tepelnoizolačnej omietky (neviem či je možné dosiahnuť 0% vlhkosť muriva). Tepelný odpor muriva z pórobetónu je taktiež v závislosti na hrúbke muriva. Ak zoberieme murivo z pórobetónu s najlepšími tepelno-izolačnými vlastnosťami o hrúbke 375mm jeho tepelný odpor je výrobcom udávaný R=4,31(m²K/W), pri 0% vlhkosti muriva, (neviem či je možné dosiahnuť 0% vlhkosť muriva). Tepelný odpor steny z VELOXu hrúbky 370mm s hrúbkou izolácie 15cm je R=4,70 (m²K/W) s EPS Plus je R=5,3(m²K/W). Tento tepelný odpor je reálny, pretože je dosiahnutý tepelnou izoláciou z EPS a ten je nenasiakavý.

Tepelné mosty

Š. Blaško, Poprad, 30.3. 2010

Zateplili sme murovanú novostavbu a na niektorých miestach nám v zime z vnútra vlhnú steny. Čím to je?

Ak ste zateplili stavbu a tepelná izolácia je prerušená napr. balkónovou doskou, cez také miesto vám v zime uniká teplo. Ak je v stene takýto tepelný most, jeho teplota je v zimnom období nižšia, ako je teplota na inom mieste kde je izolácia súvislá. Na povrchu začína kondenzácia vodnej pary a to spôsobuje hygienické problémy na vnútornom povrchu vznikom plesní. Tepelné mosty vznikajú najčastejšie pri styku obvodovej steny so základovou doskou, pri nad-okenných a nad-dverových prekladoch, pri obvodovom venci, pri atike, v mieste napojenia stropu s obvodovou stenou, pri stropných a balkónových doskách, pri stĺpoch a inde. My už pri konzultáciách posúdime takéto miesta, navrhneme riešenie, a pri realizácii stavby predchádzame tepelným mostom, aby sa vylúčilo riziko vzniku plesní.

^ Hore

Poradňa

Čo ste nenašli na našej stránke?
Váš názor nás zaujíma!
Chcete vedieť viac?
Mate záujem?
Môžete sa prísť pozrieť na najbližšiu realizáciu stavby.

Vaše meno: *
Telefón: *
E-mail: *
Vaša otázka: *
Kotrolná otázka:
Koľko je 5 + 6? *

* takto označené polia sú povinné

Kontaktujte nás

VELOX Východ
Štefánikova 62
071 01 Michalovce
E-mail: info@veloxvychod.sk