Produkty a ceny

Ceny platné od 1.1. 2011

VELOX WS

Štiepkocementové debniace izolačné dosky sú vhodné pre vnútorné aj vonkajšie steny.

Rozmery: (lxb) 2000 x 500 mm


Hrúbka (d) mm Hmotnosť kg/m² Jedn. balenie m² Cena €/m² bez DPH Cena €/m² s DPH
25 20 40 7,90 9,48
35** 27 30 9,50 11,40
50 33 20 14,40 17,28

** Pre debnenie vonkajšej strany obvodových stien sa dodáva doska WSC v červenom prevedeni.

VELOX WSD

Štiepkocementové debniace izolačné dosky so zvýšenou objemovou hmotnosťou a tuhosťou vhodné pre obvodové aj vnútorné steny s vysokými nárokmi na zvukovú izoláciu.

Rozmery: (lxb) 2000 x 500 mm


Hrúbka (d) mm Hmotnosť kg/m² Jedn. balenie m² Cena €/m² bez DPH Cena €/m² s DPH
25* 23 40 8,90 10,68
35 30 30 10,90 13,08
50* 44 20 17,00 20,40

* Nie je na sklade, výroba na zákazku.

VELOX WS-EPS

Debniace dvojvrstvové izolačné dosky, zložené zo štiepkocementovej dosky a nalepenej vrstvy stabilizovaného polystyrénu vhodné pre vonkajšie debnenie obvodových stien s vysokými nárokmi na tepelnú izoláciu.

Rozmery: (lxb) 2000 x 500 mm


Hrúbka (d) mm Hmotnosť kg/m² Jedn. balenie m² Cena €/m² bez DPH Cena €/m² s DPH
75* 29 15 15,60 18,72
85 29 14 16,40 19,68
95* 29 12 17,30 20,76
105* 30 11 18,20 21,84
115 30 10 19,00 22,80
125* 30 9 20,80 24,96
135 30 8 22,50 27,00
155 31 7 23,40 28,08
185 31 6 25,10 30,12
215 30 6 27,70 33,24
235 30 6 29,40 35,28

* Nie je na sklade, výroba na zákazku.

VELOX - okrajové pruhy

Okrajové pruhy zo štiepkocementovej dosky WS 50 vhodné pre jednoduché vytvorenie okenných a dverných ostení.

Rozmery: (bxl) Šírka x 2000 mm (Šírka = hrúbka betónu + izolácia)


Šírka mm Hrúbka (d) mm Hmotnosť kg/ks Cena €/ks bez DPH Cena €/ks s DPH
do 165 50 12 5,80 6,96
166 - 248 50 18 8,60 10,32
249 - 340 50 24 12,10 14,52

Spotreba: cca 0,5 m/m² obvodová stena, cca 0,3 m/m² vnútorná stena

VELOX - priečky

Štiepkocementové izolačné dosky vhodné pre nenosné vnútorné deliace steny.

Rozmery: (lxb) 2000 x 500 mm / 1000 x 500 mm


Hrúbka (d) mm Hmotnosť kg/m² Jedn. balenie m² Cena €/m² bez DPH Cena €/m² s DPH
75* 49 14 20,00 24,00
10 (2x50) 77 10 30,80 36,96

* Nie je na sklade, výroba na zákazku.

VELOX - stavebné spony

Pre spájanie debnenia obvodových aj vnútorných stien. Rozmery spôn sú závislé od zvolenej hrúbky tepelnej izolácie, betónového jadra a debniacich dosiek steny.

Celková dĺžka spony = hrúbka steny 150 až 400 mm.


Druh stavebnej spony Hrúbka mm Jedn. balenie ks Cena €/ks bez DPH Cena €/ks s DPH
jedno-, obojstranná 220 - 420 25 0,36 0,43
stropná, ťahová 220 - 420 25 0,36 0,43
atypická bet. jadro 180 25 0,56 0,67
atypická nad 420 25 0,56 0,67

Spotreba: jednostranné spony (5 ks/m ́ steny), obojstranné spony (4 ks/m ́ špáry), stropné spony (4 ks/m ́ steny), ťahové spony (1-2 ks/m ́ vrstvy)

VELOX - stropné prvky

Sú vyrobené z izolačných štiepkocementových dosiek, vhodné pre bytovú výstavbu, priemyslové a verejné stavby, aj pre sanáciu starých objektov.

Rozmery: (lxb) 2000 x 500 mm, iné rozmery po dohode.


Hrúbka prvku (h) mm Šírka prvku (b) mm Hmotnosť kg/m² Cena €/m² bez DPH Cena €/m² s DPH
170 500 49 24,50 29,40
220 500 55 29,00 34,80
260* 500 67 30,70 36,84
315* 500 75 34,40 41,28
350* 500 79 36,90 44,28
400* 500 91 43,00 51,60
500* 500 106 48,00 57,60
575* 500 122 59,10 70,92

* Nie je na sklade, vyrába sa na zákazku.
Príplatok 1,- €/ks za modulový rozmer a 2,32,- €/ks za zvláštny rozmer.
Ceny sú uvedené v € bez DPH, prepravy a balného, sklad Hranice na Moravě v Českej republike .

VELOX WSL

Štiepkocementová izolačná doska pozdĺžne vystužená drevenými latami, vhodná pre vytvorenie trvale zabudovaného debnenia železobetónovej monolitickej dosky.

Rozmery: (lxb) 2000 x 500 mm


Hrúbka (d) mm Hmotnosť kg/m² Jedn. balenie m² Cena €/m² bez DPH Cena €/m² s DPH
25* 20 40 8,40 10,08

* Nie je na sklade, výroba na zákazku.

VELOX - protihlukové dosky

Profilované dosky vhodné pre vytváranie protihlukových bariér. WSR - absorpčná doska WSO, WSW, WSZ - vysoko absorpčná doska

Rozmery: (lxb) 2000 x 500 mm


  Označenie Hrúbka (d) mm Hmotnosť kg/m² Jedn. balenie m² Cena €/m² bez DPH Cena €/m² s DPH
2 WSR 50* 50 30 20 19,60 23,52
3 WSO 70* 70 44 14 29,80 35,76
4 WSW 75* 75 52 14 29,80 35,76
5 WSZ 100* 100 63 10 47,00 56,40
3 WSO 105* 105 69 10 42,20 50,64

* Nie je na sklade, výroba na zákazku.

Stropné nosníky

Pre vystuženie nosných naddverných a nadokenných prekladov. Pre vytvorenie debnenie stropov, sú ukladané medzi jednotlivé krabice debnenia a tvoria výstuž rebra stropu


Dľžka m Typ Hmotnosť kg Cena € bez DPH /ks Cena € s DPH /ks
1,00 E15-06 5 08 1,46 2,10 2,52
1,20 E15-06 5 08 1,75 2,50 3,00
1,40 E15-06 5 08 2,04 2,90 3,48
1,60 E15-06 5 08 2,33 3,40 4,08
1,80 E15-06 5 08 2,63 3,80 4,56
2,00 E15-06 5 08 2,92 4,60 5,52
3,00 E15-06 5 08 4,37 6,708,04
4,00 E15-08,08 5 08 7,2010,80 12,96
5,00 E15-12,12 5 08 13,95 20,50 24,60
6,00 E15-14,16 5 08 22,77 33,20 39,84
7,00 E19-14,16 5 08 27,31 39,70 47,64
8,00* E23-16,16 5 08 38,88 56,40 67,68

* Nie je na sklade, výroba na zákazku.
Všetky ceny sú uvedené bez DPH a prepravy.

Stenové výstuže

Používajú sa k zaisteniu zvislosti stien pri zostavovaní debnenia z dosiek VELOX. Sú umiestňované podľa potreby dovnútra debnenia na celú výšku poschodia


Hrúbka betónu/dĺžka m Hmotnosť kg Cena € bez DPH /ks Cena € s DPH /ks
0,12/2,8 3,27 6,40 7,68
0,15/2,8 3,76 7,40 8,88
0,15/3,0 3,91 7,70 9,24
0,15/3,2 4,29 8,40 10,08
0,15/4,0 5,21 10,30 12,36

* Nie je na sklade, výroba na zákazku.

Vencová výstuž


Typ Dĺžka/priemer Cena € bez DPH /ks
V 12 R10 505 6/0,012 10,20

 

Kalkulácia nákladov steny s hrúbkou betónu 15 cm

Steny s použitím dosiek WS EPS a WSD 35

  Obvodová stena Obvodová stena Obvodová stena Obvodová stena Obvodová stena Vnútorná stena
Obchodný názov EL 27 OL 30 UL 32 YL 34 XL 37 LL 22
Hrúbka steny 270 mm 300 mm 320 mm 340 mm 370 mm 220 mm
Izolačná doska WS EPS 85 WS EPS 115 WS EPS 135 WS EPS 155 WS EPS 185 bez polystyrénu
Hr.polystyrénu 50 mm 80 mm 100 mm 120 mm 150 mm
R (m²K/W) 1) 2,07 2,86 3,38 3,91 4,70 0,76
U (W/Km²) 0,483 0,350 0,296 0,256 0,213 1,316
Rw(dB) 52 51 51 51 49 57
  €/m² €/m² €/m² €/m² €/m² €/m²
WS EPS xxx 2) 16,40 19,00 20,80 22,50 25,10  
WSD 35 10,90 10,90 10,90 10,90 10,90 2 x 10,90
Spony 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60
Okrajový pruh cca 2,20 2,20 2,20 3,00 3,00 1,40
Stenová výstuž 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Cena celkom 3) 33,80 36,40 38,20 40,70 43,30 27,50
Spojovací materiál 4 4 4 4 4 4
Spotreba betónu 4) 0,15 m³ 0,15 m³ 0,15 m³ 0,15 m³ 0,15 m³ 0,15 m³

Stena s vonkajšou doskou WS EPS 215 s hr. polystyrénu 18cm ma R=5,49 m²K/W a U=0,182 W/Km²
Stena s vonkajšou doskou WS EPS 235 s hr. polystyrénu 20cm ma R=6,01 m²K/W a U=0,166 W/Km²
Hodnoty R a U sú pre EPS 70

1) výpočty bez omietok
2) hrúbka polystyrénu
3) bez betónu
4) cena betónu závisí od ceny poskytovanej miestnou betonárkou a vzdialenosti staveniska

Kalkulácia nákladov stropu

Stropy

    Hr. dielca + hr. betónu 17 + 5 cm do sv. rozp. 5,9 m Hr. dielca + hr. betónu 22 + 5 cm do sv. rozp. 6,9 m Hr. dielca + hr. betónu 26 + 5 cm do sv. rozp. 7,7 m
€/m² bez DPH €/m² bez DPH €/m² bez DPH
Stropný dielec   24,50 29,00 30,70
Spojovací materiál   0,10 0,10 0,10
Trigon max. sv. rozpätia do m 3,00m / 3,50m / 4,00m 4,50m / 5,00m / 5,50m 5,90m / 6,90m / 7,70m
  €/m² 4,90 / 5,10 / 6,30 7,60 / 8,40 / 9,10 11,30 / 11,50 / 12,60
Cena celkom   29,50 - 35,90 34,00 - 40,60 37,90 - 50,40
Spotreba betónu 1)   0,09 m³ 0,10 m³ 0,11 m³

1) cena betónu závisí na cene poskytovanej miestnou betonárkou a vzdialenosťou od staveniska Cena stropu sa stanoví na základe vypočítaného kladačského výkresu

Cena nezahŕňa:
- DPH a balné
- betón
- dopravu na miesto stavby, sklad Hranice na Moravě v ČR
- montáž stien a stropov, podpernú konštrukciu pri stropoch
- armatúru vencov a viazaných prievlakov
- odpratanie odpadu
- staveništný presun hmôt

^ Hore

Poradňa

Čo ste nenašli na našej stránke?
Váš názor nás zaujíma!
Chcete vedieť viac?
Mate záujem?
Môžete sa prísť pozrieť na najbližšiu realizáciu stavby.

Vaše meno: *
Telefón: *
E-mail: *
Vaša otázka: *
Kotrolná otázka:
Koľko je 3 + 9? *

* takto označené polia sú povinné

Kontaktujte nás

VELOX Východ
Štefánikova 62
071 01 Michalovce
E-mail: info@veloxvychod.sk